Lycksele Träförädling

Ett företag med stor erfarenhet som tillverkar träkomponenter åt träindustriföretag efter deras önskemål gällande kvalitetskrav, paketering och utföranden.

  • Kunniga

  • Flexibla

  • Kostnadseffektiv produktion

  • Utvald certifierad Furu och Gran

  • Av proffs för proffs

Produkter och Tjänster

Vi hyvlar, kapar, och sorterar ämnen, samt utför legoarbete för Möbelindustri, emballage- och byggindustriföretag.

Kapning

Vi kan svärdkapa och exaktkapa ämnen hyvlade eller ohyvlade.

Hyvlade träkomponenter i furu eller gran

Vi kan hyvla komponenter i längder från 700mm upp till 2200mm i dagsläget. Längder kortare eller längre än så kan diskuteras. 

Färdigkapade emballageämnen

Hyvlade eller sågade